KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konferencja „Regionalne aspekty polskiej strategii Go China” Bruksela, Parlament Europejski 6 marca 2013
2013-02-13

Województwo Łódzkie we współpracy z regionami: mazowieckim, podkarpackim
oraz świętokrzyskim jest współorganizatorem konferencji zatytułowanej „Regionalne aspekty polskiej strategii Go China”, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli
w dniu 6 marca 2013 r. z inicjatywy Posłów do Parlamentu Europejskiego, członków Delegacji PE              ds. współpracy z ChRL – Wojciecha Olejniczaka, Elżbiety Łukacijewskiej, Czesława Siekierskiego oraz Danuty Jazłowieckiej. Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego Polski  i jej regionów oraz pogłębienie bezpośrednich relacji gospodarczych z partnerami chińskimi.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wysokiej rangi przedstawiciele placówek dyplomatycznych, instytucji europejskich i władz regionalnych, a także przedsiębiorcy z Chin i z Polski. Honorowymi gośćmi wydarzenia będą: Ambasador Marek Prawda – Stały Przedstawiciel RP przy UE, Ambasador Wu Hailong – Misja ChRL przy UE i Profesor Jerzy Buzek – były Przewodniczący PE. Wydarzenie będzie relacjonowane przez europejskie
i chińskie media (China Daily).

Tematyka konferencji wpisuje się w zainicjowaną przez Ministerstwo Gospodarki strategię Go China, której celem jest  wspieranie  polsko-chińskiej współpracy gospodarczej, zachęcenie polskich przedsiębiorców do ekspansji na rynku chińskim, zmniejszenie znacznych dysproporcji (1 : 13) istniejących w naszym handlu  dwustronnym oraz  ożywienia współpracy inwestycyjnej, wymiany turystycznej i kulturalnej. W realizację  strategii zaangażowane są polskie Wydziały Promocji Handlu                 i Inwestycji w Szanghaju i Pekinie, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych oraz  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Strategiczne partnerstwo między Polską a Chinami, zapoczątkowane wizytą Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Brukseli w grudniu 2011, jest ważnym elementem polskiej polityki zagranicznej, która wyraźnie formułuje priorytet ukierunkowany na Azję, a w ramach tego priorytetu naczelnym wymiarem jest gospodarka. Z uwagi na fakt, iż w przypadku scentralizowanej gospodarki ChRL, gdzie władze polityczne i partyjne w sposób bezpośredni kierują najistotniejszymi decyzjami, sygnały polityczne mają ogromne znaczenie i silne przełożenie na decyzje gospodarcze.

Z uwagi na fakt, iż coraz więcej decyzji gospodarczych jest przenoszonych na poziom kierownictw politycznych poszczególnych regionów, ważnym nowym elementem 
w stosunkach dwustronnych jest wymiar regionalny, samorządowy. Dostrzegając potencjał dwustronnej współpracy, Województwo Łódzkie angażuje się
w działania  mające na celu pogłębienie relacji partnerskich z Chinami, m.in. poprzez organizację wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. misji gospodarczej do Hong Kongu i Kantonu                       w kwietniu 2012 r.  oraz udział przedstawicieli ŁARR S.A. w oficjalnej wizycie  Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Pekinie w grudniu 2011 r.  Udział
w konferencji „Regionalne aspekty polskiej strategii Go China” stanowi kontynuację  dotychczasowych działań regionu łódzkiego w zakresie  współpracy z  partnerami z Chin.

 

Wszelkich Informacji na temat Konferencji udziela Pani Agnieszka Florczak, mail: agnieszka.florczak1@lodzkie.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.