KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konkurs „ Mocni w Biznesie”
2013-10-29

 

Zapraszamy wszystkich internautów do udziału w Plebiscycie w ramach Konkursu „Mocni w Biznesie 2013”. Wasze głosy zadecydują, kto zostanie laureatem kategorii „Nagroda internautów” spośród 15 nominowanych projektów, których wizytówki  znajdują się na stronie internetowej: www.mocniwbiznesie.pl.

Celem konkursu jest promocja projektów dofinansowanych ze środków unijnych, przeznaczonych na rozwój gospodarki w regionie łódzkim i jednocześnie wyróżnienie tych przedsiębiorców, którzy wykorzystali szansę i zrealizowali najciekawsze projekty.
Laureatów pięciu pierwszych kategorii wybiera Kapituła Konkursowa, zwycięzcę szóstej kategorii wybieracie Wy – internauci.

Głosowanie trwać będzie  od 28 października br. do 11 listopada 2013 r. na   stronie internetowej:  www.mocniwbiznesie.pl, na której znajdziecie zasady plebiscytu oraz szczegóły dotyczące całego przedsięwzięcia.

Liczymy na Wasz aktywny udział w plebiscycie internatów. Dla kilkoro z Was ufundowaliśmy upominki rzeczowe i jedną nagrodę główną – urządzenie do nawigacji samochodowej z automapą Europy wraz z zaproszeniem na Galę finałową „Mocni w Biznesie 2013”.

Organizatorem Konkursu „Mocni w Biznesie 2013” jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi- jednostka  zarządzająca funduszami unijnymi na rozwój gospodarki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.