KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
KONKURS „Moja inNOWAcja – Pokaż co Ci siedzi w głowie”
2012-12-05

Informujemy, że etap nadsyłania prac został zakończony. Konkurs spotkał się
z dużym zainteresowaniem (największym wśród uczniów szkół podstawowych).

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim Uczestnikom oraz ich Opiekunom i Nauczycielom za okazanie zainteresowania oraz za zaangażowanie. Nadesłane prace plastyczne są bardzo ciekawe i zaskakujące w swojej innowacyjności. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18.01.2013 r. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni do 20.01.2013 r. Informacje dotyczące wyników zostaną również umieszczone na naszej stronie.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.