KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konkurs na najlepszy pomysł na firmę typu Spin-Off. Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej
2015-11-18

Informujemy, że od dnia 21 października 2015r. ruszył nabór do konkursu na najlepszy pomysł na firmę typu spin-off w ramach projektu „SPINTENSE -Intensyfikacja komercjalizacji wiedzy i technologii”, realizowanego w ramach programu SPIN-TECH. 

 

Głównym celem projektu jest przeskanowanie zasobów uczelni pod kątem poszukiwania technologii o potencjale komercyjnym, skatalogowanie zidentyfikowanych rozwiązań w przyjaznej dla przedsiębiorców formie oraz opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu oferowania i wdrażania technologii z nauki do biznesu.

 

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskich pomysłów na założenie i prowadzenie firmy typu spin-off, której działalność będzie opierać się na wynikach badań naukowych i/lub prac rozwojowych o charakterze innowacyjnym. Przez pojęcie „firma typu spin-off”  należy rozumieć przedsiębiorstwo powstałe w celu wdrożenia wiedzy i technologii wypracowanych przez przedstawicieli środowiska akademickiego Politechniki Łódzkiej.

 

Konkurs skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów Politechniki Łódzkiej.

 

Nabór trwa od 21.10.2015r. do 31.01.2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 29.02.2016 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Regulamin konkursu, wniosek zgłoszeniowy oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie:

http://ctt-lodz.pl/spin-off/

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.