KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konkurs NCBiR – INNOTEXTILE do 20 mln zł. na projekty z branży włókienniczej
2016-03-30

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs skierowany do branży włókienniczej i podmiotów z tą branżą związanych w ramach sektorowego programu INNOTEXTILE. W konkursie tym przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw mogą uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach zaproponowanych w programie tzw. Strategicznych Obszarów Badań i Rozwoju.

Projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali polskiego rynku. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 500 tysięcy, a maksymalna 20 mln PLN. Wnioski będzie można składać do 15 czerwca br.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs112-2016innotextile/

 

Firmy zainteresowane doradztwem proinnowacyjnym i pomocą w pozyskaniu źródeł finansowania zarówno na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jak i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

 

Monika Więckowska tel. 724 544 020, e-mail: :m_wieckowska@larr.lodz.pl 

 

Bartłomiej Walczak tel. 600 589 895 e-mail: b_walczak@larr.lodz.pl

 

Andrzej Rostocki tel. 724 544 019, e-mail: a_rostocki@larr.lodz.pl

 

Aleksandra Witkowska tel. 517 210 777 e-mail: a_witkowska@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.