KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konsultacje społeczne – Polityki Sektorowe Województwa Łódzkiego
2015-09-23

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w  związku z kończącymi się pracami nad projektem dotyczącym opracowania Polityk Sektorowych dla 6 kluczowych branż Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

 

Dzięki Państwa zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu ostateczne wersje dokumentów Polityk Sektorowych będą stanowiły odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz konkretnych celów i preferencji społecznych w regionie łódzkim. Polityki Sektorowe to swoiste plany operacyjne, zawierające wskazania dla wspierania poszczególnych branż kluczowych,  a także miejsca, w których dookreślone zostaną specjalizacje, mogące powstawać w ramach poszczególnych branż. Cele, które będą zapisane w Politykach Sektorowych nie są zależne tylko od aktywności Samorządu Województwa Łódzkiego, ale od wszystkich podmiotów, które funkcjonują w województwie łódzkim, z przedsiębiorcami na czele.

Wszystkich zainteresowanych pracą nad Politykami Sektorowymi  zapraszamy do udziału  konsultacjach społecznych.

 

UWAGI lub OPINIE do projektu prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie załączonego FORMULARZA UWAGi przesłać na adres lukasz.siekiera@lodzkie.pl  do dnia 28 października br.

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji, uwag i postulatów zwiększających jakość i użyteczność dokumentu.

 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

 

            Jednym z głównych elementów, przyjętej do realizacji przez Sejmik Województwa Łódzkiego w 2013 r., Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, było wytypowanie branż kluczowych województwa: Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka (w tym OZE); Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Nowoczesne materiały budowlane, IT. Obok branż określone zostały również kluczowe grupy technologii, tj.: biotechnologia, mechatronika, nanotechnologia i materiały funkcjonalne, technologie informatyczne. W punktach styku branż i technologii kluczowych (czyli wykorzystywanie technologii z jednej z grup kluczowych w ramach działalności zbieżnej z jedną z kluczowych branż) powstawać natomiast mają specjalizacje województwa łódzkiego. Specjalizacje to takie dziedziny, w których województwo łódzkie może osiągnąć przewagę konkurencyjną nad innymi regionami w kraju lub w Unii Europejskiej.

Mając na uwadze wysoką rangę jaką specjalizacjom regionalnym przydziela Komisja Europejska, m.in. poprzez dedykowanie osobnych strumieni środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020, Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podjął się realizacji projektu dedykowanego wypracowaniu Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego.

W ramach prac przeprowadzone zostały:

 

  • Ankiety internetowe CATI na grupie 300 przedsiębiorców
  • Wywiady pogłębione (IDI) na grupie ok. 40 podmiotów (w tym min. 30 przedsiębiorców)
  • Analizy kwestionariuszy w ramach badania CAWI, zrealizowanego wśród przedstawicieli wszystkich jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu
  • Seminaria warsztatowe, panele eksperckie oraz warsztaty strategiczne, w których udział wzięło ok. 400 ekspertów z poszczególnych środowisk gospodarczych.
  • Analizy potencjalnych projektów integrujących oraz rozwijających branże kluczowe
  • Dokonano analizy 459 klastrów krajowych i zagranicznych celem wybrania dobrych praktyk, które można będzie implementować w regionie łódzkim
  • W celu zaangażowania partnerów ze strony przedsiębiorców wykonano ponad 2500 rozmów telefonicznych oraz wysłano ponad 4000 zaproszeń   na wydarzenia związane z projektem.

 

Projekt realizowany „Opracowanie Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego w ramach środków pochodzących z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 przy współpracy z PwC Polska.

 

Poniżej do pobrania formularz zgłaszania uwag oraz dokumenty opisujące Polityki Sektorowe.

 

POLITYKI SEKTOROWE

Polityka Sektorowa Branza Informatyka i Telekomunikacja – projekt

Polityka Sektorowa Branza Medycyna Farmacja Kosmetyki – projekt

Innowacyjne Rolnictwo i Przetworstwo Rolno-Spozywcze – projekt

Polityka Sektorowa Energetyka (w tym Odnawialne Zrodla Energii) – projekt

Innowacyjne Rolnictwo i Przetworstwo Rolno-Spozywcze – projekt

Nowoczesny Przemysl Wlokienniczy i Mody – projekt

Zaawansowane Materialy_Budowlane – projekt

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.