KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konsultacje założeń aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 dla przedsiębiorców z obszaru województwa łódzkiego
2012-03-23

W dniu 30 marca br. w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy
al. Piłsudskiego 8 (sala nr 104, I piętro) odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców z obszaru województwa łódzkiego organizowane w ramach roboczych konsultacji założeń aktualizowanej „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020”.

Podczas spotkania omówione i poddane pod dyskusję zostaną: projekt analizy SWOT, wizja i misja oraz drzewo celów aktualizowanej Strategii.

Przedmiotowe spotkanie będzie stanowiło okazję do wymiany opinii na temat proponowanych kierunków rozwoju regionu oraz przyczyni się do opracowania dokumentu, który będzie odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców województwa i przyczyni się do właściwego ukierunkowania funduszy unijnych dostępnych po roku 2013.

Zgłoszenia proszę przekazywać na adres poczty elektronicznej: strategia@lodzkie.pl do dnia 27 marca br. (decyduje kolejność zgłoszeń). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat spotkania proszę o kontakt z Panem Krzysztofem Koćwinem (tel.: 42/ 66 33 110, e-mail: krzysztof.kocwin@lodzkie.pl).

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.