KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Kontakt
SIEDZIBA NARUTOWICZA 34
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź czynne w godz. 8.00-16.00
 
Punkt Konsultacyjny
tel.: 42 208 93 11
 
Sekretariat
tel.: 42 208 92 01
fax: 42 208 92 10
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl
Mapa dojazdu
 
Biuro Zarządu:
tel.: 42 208 92 02
 
Dep. Administracji
tel.: 42 208 93 28
Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej
tel.: 42 208 92 34
Wydział JST
tel.: 42 208 93 12
Wydział Projektów Własnych
tel.: 42 208 93 13
Punkt Konsultacyjny KSU
tel.: 42 208 93 11
e-mail: rpk@larr.lodz.pl
Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości
tel.: 42 208 93 14
SIEDZIBA TUWIMA 20/22
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź czynne w godz. 8.00-16.00
Mapa dojazdu
 
Fundusz Pożyczkowy
Fundusz Poręczeń Kredytowych:
tel.: 42 664 30 43
Regionalna Instytucja Finansująca
 
fax: 42 664 37 82
Regionalna Instytucja Finansująca
Wydział Wdrażania
tel.: 42 664 30 42
Regionalna Instytucja Finansująca
Wydział Monitoringu i Rozliczeń
tel.: 42 664 30 45
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.