KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
KOREKTA ZAPYTANIA Nr 2/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym wykonania projektu architektonicznego stoiska targowego
2013-07-22

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym numer Nr 2/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym wykonania projektu architektonicznego stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dniach 7-9 października 2013r. wraz z dokładnym opisem technicznym warunków zabudowy, uprzejmie informujemy, że dokonujemy korekty  w punkcie 7.

Zmieniony zapis brzmi:

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień na terenie Europy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) lub innych instytucji w tym z sektora biznesowego (udokumentowane referencjami – minimum 3),

 

 

Korekta zapytania TUTAJ (zapytanie + załącznik)

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.