KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Liczny udział przedsiębiorców w seminarium informacyjnym
2010-09-20

Z przyjemnością informujemy, iż zorganizowane przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego w dniu 14 września seminarium informacyjne cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców z województwa łódzkiego. Wzięło w nim udział niemal 200 przedstawicieli małych i średnich firm z regionu, którzy wysłuchali kompleksowej informacji nt. odbywających się jesienią b. r. naborów wniosków z działań nakierowanych na rozwój przedsiębiorstw. Eksperci ŁARR SA oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (współorganizator seminarium) omówili szczegółowo działania 6.1, 8.1 i 8.2 PO IG oraz III.6 i IV.3 RPO WŁ.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony osób prowadzących działalność gospodarczą, ŁARR SA planuje odbywanie kolejnych tego typu spotkań. Wszelkie informacje znajdą się na stronie Agencji, do śledzenia której zapraszamy.

Spotkanie informacyjne w ŁRD 14 września 2010

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.