KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Złota 30tka” – aktualizacja
2014-01-03

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Złota 30tka”, z uwzględnieniem przekazanych rezygnacji z udziału w rekrutacji.

 

do pobrania:

ostateczna lista osób niezakwalifikowanych do projekty po II etapie rekrutacji aktualizacja

ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu po II etapie rekrutacji aktualizacja

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.