KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Lista osób zakwalifikowanych w ramach projektu „Kobieta w biznesie”
2016-11-23

Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kobieta w biznesie”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w „Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

 

Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

 tel.: 42 208 92 42 lub 42 208 92 43

e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.