KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG – II konkurs w 2013 r.
2013-08-19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 ” Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej ” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania http://poig.parp.gov.pl/index/more/34878

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.