KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 5.4.1 PO IG w 2012 roku
2012-11-06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (nr 5.4.1/1.07/2012 i nr 5.4.1/1.08/2012) w ramach naboru wniosków do poddziałania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna w roku 2012

 

 

http://poig.parp.gov.pl/index/more/29445

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.