KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
ŁÓDZKI KLASTER GAMEDEV

gamedev klaster logo

 

Łódzki Klaster Gamedev” zainicjowany został  i objęty koordynacją przez ŁARR S.A. w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Klaster Nowych Technologii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to pierwszy i jedyny tego rodzaju projekt w województwie łódzkim, dający możliwość rozwoju powiązań kooperacyjnych we wspólnym sektorze producentów gier komputerowych. Projekt zakłada skupienie w Klastrze instytucji okołobiznesowych, uczelni wyższych oraz przedsiębiorców zainteresowanych najnowocześniejszymi technologiami z zakresu rozwiązań informatycznych.

 

Miło nam poinformować o poszerzeniu grona członków Łódzkiego Klastra Gamedev. Z dniem 11 marca dołączył do nas Zespół Szkół Aktywności Zawodowej ze Zduńskiej Woli. W skład Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej wchodzą: Technikum Fryzjerskie, Technikum Budowlane, Liceum Ogólnokształcące o profilu stylizacja i wizaż i Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa. Od września 2016 swoją działalność rozpoczną Technikum Informatyczne o profilu gry komputerowe i Technikum Systemów Energetyki Odnawialnej.  Miejsce szkoły w lokalnym środowisku wyznaczały potrzeby społeczne oraz zmieniający się rynek pracy. Obecnie Zespół Szkół Aktywności Zawodowej jest placówką dla tych młodych ludzi, którzy chcą zdobyć określone kwalifikacje, by móc rozwijać własną karierę zawodową. Dbając o wszechstronną edukację uczniów dążymy, aby nasi absolwenci stali się poszukiwanymi przez pracodawców wykwalifikowanymi fachowcami, posiadającymi także umiejętności uniwersalne. Dziś dobry pracownik to człowiek, który nie boi się wyzwań, chce podnosić swoje umiejętności, potrafi samodzielnie podejmować decyzje oraz efektywnie współpracować w zespole- mówi Marta Fendor dyrektor zespołu szkół.

 

Członkowie Łódzkiego Klastra
 
Blue Brick Sp. z o.o. Corre Studio Le Polish Bureau/ UNIT 9
     
Le Polish Bureau/ UNIT 9 Inwedo Sp. z o.o. SUPERHOT Sp. z o.o.
     
Teyon S.A. Wastelands Interactive  
 
Uczelnie 
 
Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego Politechnika Łódzka Uniwersytet Łódzki
     

Wyższa Szkoła

Informatyki i Umiejętności

 Zespół Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli  
 
Instytucje wspierające   
 

Urząd Miasta Łodzi

 

  Urząd Marszałkowski

województwa Łódzkiego

     

 Zakres wsparcia dla firm zrzeszonych w klastrze:

 

 • zapewnienie doradztwa specjalistów
 • wspieranie aktywności promocyjnej i dystrybucyjnej
 • opracowanie strategii dla klastra
  • analizy eksperckie
  • warsztaty
  • określenie celów i wartości dodanej
  • cykliczne spotkania dla uczestników
 • pomoc przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania oraz dotacji unijnych
 • pomoc prawna i wsparcie udziału w przetargach i zapytaniach ofertowych
 • koordynacja promocji klastra 
  • wspólne logo
  • strona internetowa
  • konferencje
  • wizyty studyjne
  • współpraca z innymi klastrami
 • udział w krajowych i międzynarodowych targach branżowych
  • pomoc przy organizacji
  • kompleksowa obsługa wydarzeń
 • pomoc we wdrażaniu nowych patentów

 

 W nowej siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34

 

 • biuro klastra
 • dwa serwery
 • sala konferencyjna wyposażona w sprzęt multimedialny

 

 

W celu uzyskania szczegółowych Informacji prosimy o kontakt z menedżerem projektu p. Edytą Ratajczyk, tel. 042 291 78 93, e-mail: e_ratajczyk@larr.lodz.pl

 

Projekt „Klaster Nowych Technologii” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 , III Oś Priorytetowa, Gospodarka, Innowacyjność , Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu 

 

pr_lodzkie_cop_ue

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOORAZ BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

            „Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”   

 

 

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.