KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Łódzkie gminy połączone Infostradą
2010-04-23

Szerokopasmowy Internet połączy w sieć łódzkie gminy. Na początek pilotażowym projektem zostaną objęte gminy Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz.

Projekt pilotażowy już się rozpoczął natomiast zakończy ma się w lipcu. Urząd Marszałkowski w Łodzi podpisał umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym kierownikiem projektu – konsorcjum Tele B i Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

W wymienionych gminach powstanie tzw. infrastruktura szkieletowa i dystrybucyjna, która umożliwi lokalnym operatorom podłączenie szerokopasmowego Internetu do gospodarstw domowych, firm i instytucji. – Na początku będzie on dostępny za pomocą sygnału radiowego, następnie łącze radiowe zostanie zastąpione światłowodowym – mówi Marek Trznadel, Dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Stworzenie szybkiej sieci ma zapewnić mieszkańcom jak i przedsiębiorstwo dostęp do nowoczesnych usług (szybki Internet) jak również ma spowodować rozwój e-administracji, e-zdrowia, e-usług, e-zakupów czy e-nauki. Możliwe również będzie korzystanie z taniej telefonii internetowej.

Projekt pilotażowy ma sprawdzić funkcjonowanie modelu realizacji, który zostanie wprowadzony w całym województwie w ramach Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Będzie ona pełniła funkcję infostrady, łączącej światłowodem każdą spośród 177 gmin w regionie łódzkim.

Obecnie w województwie łódzkim dostęp do Internetu ma ok. 42% gospodarstw domowych zaś do szerokopasmowego Internetu zaledwie 30% (głównie w samej Łodzi). Poza stolicą województwa nowoczesna sieć teleinformatyczna zapewniająca dostęp szerokopasmowy dociera tylko do około 11% firm i rodzin. Ponad 300 tys. gospodarstw domowych nie ma obecnie szans na szerokopasmowy Internet ze względu na brak technicznych możliwości podłączenia go przez operatorów. Po zakończeniu projektu Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej szerokopasmowy Internet stanie się dostępny dla wszystkich jednostek administracji samorządowej i innych instytucji, a także dla większości firm w województwie oraz dla około 90 proc. mieszkańców.

Projekt zakłada wybudowanie szkieletowej sieci światłowodowej i dystrybucyjnej w całym regionie oraz przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lub znacznie ułatwiającej lokalnym operatorom doprowadzenie sieci do odbiorców. Podstawowym medium transmisyjnym będzie światłowód, dodatkowo powstanie też infrastruktura oparta na technologiach bezprzewodowych.

Zakończyła się już tzw. inwentaryzacja zasobów teleinformatycznych w regionie, przeprowadzona na zlecenie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Umożliwi to podjęcie decyzji m.in. o przebiegu sieci i lokalizacji węzłów dystrybucyjnych. Dzięki temu lokalni operatorzy mogą się też ubiegać o unijne dotacje na inwestycje związane z budową sieci.

Projekt techniczny powinien powstać w przyszłym roku, instalacja urządzeń ma zacząć się w 2011r., a zakończenie budowy ŁRST planowane jest na 2013 r.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.