KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Łódzkie: Urzędnicy uczą się profesjonalizmu
2010-02-22

Urzędnicy z magistratów w Sieradzu i Radomsku przejdą szkolenia z zakresu standardów obsługi osobistej i telefonicznej mieszkańców, uczyć się będą radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a nawet poznają podstawy języka migowego. Wszystko to w ramach „Akademii urzędnik@”, którą wspólnie z lokalnymi samorządami organizuje Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (ŁARR). Szkolenia mają przyczynić się do poprawy jakości obsługi mieszkańców oraz usprawnienia pracy urzędów.

W pierwszej kolejności w cyklu szkoleń weźmie udział ponad 250 pracowników Urzędów Miejskich w Sieradzu i Radomsku. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych, a milion złotych na szkolenia pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedstawiciele ŁARR przekonują, że jest dużo unijnych pieniędzy na szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje urzędników. – Choć standardy obsługi zmieniły się w wielu urzędach na lepsze, w dalszym ciągu pokutuje u nas stereotyp urzędnika niekompetentnego, aroganckiego i niechętnego do pomocy, a to przecież opinia mieszkańców decyduje o ocenie pracy urzędu – przyznaje prezes ŁARR Błażej Moder.

Szkolenia sieradzkich i radomszczańskich urzędników zaczną się w marcu i potrwają do końca roku. Każdy pracownik ma uczestniczyć w zajęciach dostosowanych do zajmowanego stanowiska, a program szkoleń – jak przekonują twórcy projektu – zostały tak dobrane, aby uczestnicy zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności.

Podczas szkolenia z podstaw języka migowego, które poprowadzi trener z Polskiego Związku Głuchych, urzędnicy poznają m.in. znaki polskiego alfabetu palcowego i nauczą się ich praktycznego zastosowania. Przedstawiciele agencji liczą, że dzięki temu osoby niesłyszące lub niedosłyszące będą mogły samodzielnie załatwić sprawy urzędowe.

Dwa z pięciu planowanych cykli szkoleń dotyczyć będą profesjonalnej obsługi mieszkańców. W programie znajdą się m.in. warsztaty dotyczące standardów obsługi osobistej i telefonicznej, odpowiedniego reagowania na potrzeby interesantów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Oprócz języka migowego grupa urzędników przejdzie też 10-miesięczny kurs języka angielskiego.

Część kursów będzie poświęcona praktycznym aspektom przepisów prawa np. pomocy publicznej, prawa pracy i prawa budowlanego. Planowane są też warsztaty rozwoju osobistego oraz komputerowe, w tym związane z obsługą e-urzędu. Większość zajęć będzie prowadzona w urzędach.

Twórcy programu spodziewają się, że szkolenia przyniosą wymierne efekty w postaci m.in. wprowadzenia systemu monitorowania jakości obsługi interesanta i kodeksu etycznego urzędnika. Liczą także, że zmniejszy się liczba decyzji administracyjnych wydawanych po terminie i uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

„Akademia urzędnik@” ma być także prowadzona w innych urzędach w regionie łódzkim.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.