KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Medale Europejskie rozdane!
2014-06-05

W dniu 4 czerwca br w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się Finał 25 edycji Medalu Europejskiego. Jest to ogólnopolska, niekomercyjna inicjatywa organizowana przez Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli.

 

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców.

 

Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

 

W tym roku wśród Laureatów znalazła się również Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Czujemy się wyróżnieni otrzymanym tytułem – mówi Przemysław Andrzejak, Prezes ŁARR S.A– Poprzez organizację misji gospodarczych aktywnie wspieramy biznes łódzki i promujemy na rynkach zagranicznych. W przyszłym tygodniu z łódzkimi przedsiębiorcami wyruszamy do Chin na targi w Kantonie oraz Chengdu, a pod koniec października na targi spożywcze do Paryża. Dzięki naszym działaniom łódzkie firmy mają szanse zaistnieć na rynkach zagranicznych i rozwijać swój biznes poza granicami kraju.

 

Honorowy Medal Europejski otrzymują osoby spoza środowiska przedsiębiorców, które promują idee Unii Europejskiej. Dotychczas Honorowe Medale Europejskie odebrali m.in. Władysław Bartoszewski, Jan Krzysztof Bielecki, prof. Jerzy Buzek, prof. Norman Davies, ks. bp Piotr Jarecki, Marek Kondrat, Marek Król, Paweł Lisicki, Adam Michnik i inni. 

 

Medale Europejskie rozdane!

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.