KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Międzynarodowe Sympozjum Biznesowe
2012-05-11

W dniu 17 maja 2012 w auli Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262 odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Biznesowe. 

Sympozjum miało na celu umożliwienie wymiany doświadczeń oraz prezentację ‘dobrych praktyk’ z zakresu międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju regionalnych przedsiębiorczości. Oprócz prezentacji zagadnień dotyczących mechanizmów i narzędzi dla rozwijania międzynarodowej współpracy, poruszone również zostały aspekty związane z wdrażaniem różnych rozwiązań o zasięgu regionalnym,  efektywnie wpływających na rozwój łódzkiej przedsiębiorczości.

W Sympozjum udział wzięli m.in. przedstawiciele władz województwa łódzkiego Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień, Wiceprezydent Łodzi Pan Marek Cieślak,  Ambasador Chile Pan Jose Manuel Silva Vidaurre i Ambasador Indii Pani Monika Kapil Mohta, Dyrektor Działu Gospodarczego Tajwanu Pan Chi-Young Chen oraz przedstawiciele Francji. Zaszczycili nas swoją obecnością przedsiębiorcy oraz osóby reprezentujące Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce, Polską Izbę Przemysłowo-Handlową we Francji, łódzkie uczelnie wyższe, kluby i stowarzyszenia biznesowe.

Tematyka sympozjum skierowana była do branży rozwojowej – jej przedstawicieli, a także przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz badawczo-rozwojowych.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.