KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Międzynarodowe Sympozjum Biznesowe – 8 listopada 2012
2012-10-26

Międzynarodowe Sympozjum Biznesowe – 8 listopada 2012

Miejsce: Hotel Andel’s Łódź, ul. Ogrodowa 17

 

Międzynarodowe Sympozjum Biznesowe
organizowane jest w ramach

V Europejskiego Forum Gospodarczego

www.forum.lodzkie.pl/pl

 

Celem Sympozjum jest ukazanie problematyki wzajemnych relacji gospodarczych we współpracy międzynarodowej, z perspektywy i doświadczenia międzynarodowych przedsiębiorstw działających w Polsce.

W czasie paneli dyskusyjnych oraz spotkań B2B uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję do wymiany doświadczeń prowadzenia interesów w Polsce, przedstawienia swoich planów rozwojowych, nawiązania kontaktów biznesowych, wypracowania nowych kanałów wymiany informacji, metod wsparcia

i budowania dobrej, atmosfery współpracy biznesowej.

Moderatorem  dyskusji panelowych będzie Pan Michał Kobosko 

 

Organizatorami wydarzenia są  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A. przy współpracy z Alliance Francaise Łódź i indyjską firmą Sharda Group.
Partnerami wydarzenia są międzynarodowe Izby Przemysłowo- Handlowe.

Do uczestnictwa w Sympozjum zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw, międzynarodowych Izby Przemysłowo- Handlowych jak również ambasad i innych instytucji otoczenia biznesu.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. 

Pprogram Międzynarodowego Sympozjum Biznesowego.


Rejestracja odbywa się  on- line- www.forum.lodzkie.pl.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w sesji B2B prosimy o wypełnienie załączonego formularza. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać do dnia 2 listopada 2012r.  faxem na numer 042  664 37 50,

e-mailem na adres: e_ratajczyk @larr.lodz.pl

 

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa Sympozjum, jak również we wszystkich innych wydarzeniach V Europejskiego Forum Gospodarczego.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.