KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Miedzynarodowe Sympozjum Biznesowe2
2012-05-31

W dniu 17 maja 2012 w auli Instytutu Europejskiego w 艁odzi przy ul. Piotrkowskiej 262 odby艂o si臋 Mi臋dzynarodowe Sympozjum Biznesowe. 

Sympozjum mia艂o na celu umo偶liwienie wymiany do艣wiadcze艅 oraz prezentacj臋 ‘dobrych praktyk’ z zakresu mi臋dzynarodowej wspó艂pracy na rzecz rozwoju regionalnych przedsi臋biorczo艣ci. Oprócz prezentacji zagadnie艅 dotycz膮cych mechanizmów i narz臋dzi dla rozwijania mi臋dzynarodowej wspó艂pracy, poruszone równie偶 zosta艂y aspekty zwi膮zane z wdra偶aniem ró偶nych rozwi膮za艅 o zasi臋gu regionalnym,  efektywnie wp艂ywaj膮cych na rozwój 艂ódzkiej przedsi臋biorczo艣ci.

W Sympozjum udzia艂 wzi臋li m.in. przedstawiciele w艂adz województwa 艂ódzkiego Marsza艂ek Województwa 艁ódzkiego Pan Witold St臋pie艅, Wiceprezydent 艁odzi Pan Marek Cie艣lak,  Ambasador Chile Pan Jose Manuel Silva Vidaurre i Ambasador Indii Pani Monika Kapil Mohta, Dyrektor Dzia艂u Gospodarczego Tajwanu Pan Chi-Young Chen oraz przedstawiciele Francji. Zaszczycili nas swoj膮 obecno艣ci膮 przedsi臋biorcy oraz osóby reprezentuj膮ce Francusk膮 Izb臋 Przemys艂owo-Handlow膮 w Polsce, Polsk膮 Izb臋 Przemys艂owo-Handlow膮 we Francji, 艂ódzkie uczelnie wy偶sze, kluby i stowarzyszenia biznesowe.

Tematyka sympozjum skierowana by艂a do bran偶y rozwojowej – jej przedstawicieli, a tak偶e przedsi臋biorstw i instytucji finansowych oraz badawczo-rozwojowych.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.