KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Misja gospodarc​za na Polsko-Kazachs​tańskie Forum Gospod​arcze, Astana, 6 wrz​eśnia 2017 r.​
2017-07-18

Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w związku z Polsko – Kazachskim Forum Gospodarczym. 

 

Forum odbędzie się z udziałem najważniejszych przedstawicieli władz państwowych w dniu 6 września 2017 r. w Astanie. Wydarzenie to stanowi kluczowy element obecności Polski na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.

 

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli następujących branż:

 

– odnawialne źródła energii (w tym energetyka wiatrowa, technologie związane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 

– energetyka tradycyjna i przyszłość technologii wytwarzania energii z węgla, 

– nowoczesne technologie wydobywcze, maszyny i urządzenia górnicze, 

– czyste technologie węglowe, 

– klastry energetyczne, 

– budownictwo i rewitalizacja terenów poprzemysłowych,

– digitalizacja rynku energii, 

 

oraz inne branże, nie wpisujące się bezpośrednio w tematykę Astana EXPO 2017 m.in:

– sektor spożywczy, 

– maszyn rolniczych, 

– chemiczny, 

– farmaceutyczny.

 

Do udziału w Forum zaproszeni są także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz innych organizacji. W ramach wydarzenia zorganizowane zostaną panele dyskusyjne oraz sesje spotkań B2B dla firm polskich i kazachstańskich.

Formularz zgłoszeniowy oraz agenda wydarzenia dostępne na stronie:

https://expo.gov.pl/

 

Do pobrania:
Zaproszenie Oficjalne Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.