KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Misja gospodarcza do Arabii Saudyjskiej w dniach 23-28 września 2012r.
2012-07-23

Regionalna Izba Gospodarcza – Łódź zaprasza do udziału  w misji gospodarczej do Arabii Saudyjskiej w Rijadzie.

 

Termin misji:

Wylot z Warszawy w dniu  23 września 2012 roku  (niedziela)

Przylot do Warszawy w dniu   28 września 2012 roku  (piątek )

 

KOSZT UDZIAŁU W MISJI:

dla członków RIG- ŁÓDŹ  – 7 500,00PLN

Płatne na konto RIG- ŁÓDŹ PKO BP SA

NR- 11 1020 3352 0000 1502 0169 1419

 

W RAMACH OPŁATY ZA UDZIAŁ  W MISJI ZAPEWNIAMY:

–  Bilet lotniczy.

–  Pośrednictwo w uzyskaniu wizy do Arabii Saudyjskiej.

–  Spotkania z kontrahentami  arabskimi zainteresowanymi współpracą z Polską (spotkania B2B).

–  Spotkania z władzami Izby Gospodarczej w Rijadzie i innymi organizacjami wspierania biznesu.

–  udział  w międzynarodowych targach spożywczych w Rijadzie odbywających się w dniach  24- 27 września 2012 r.(Agro –Industry Show).

        Regionalna Izba Gospodarcza Łódź wynajmie stoisko informacyjno-reklamowe na tych targach, które będzie służyło do prezentacji oferty uczestników misji.

–  Spotkania z przedstawicielami Wydziału  Ekonomicznego przy Ambasadzie RP w Rijadzie.

–  Dwa obiady w dniach roboczych (poniedziałek ,wtorek).

–  Pomoc językową w trakcie trwania całej misji w tym negocjacje handlowe na targach oraz pod czas spotkań B2B w innych miejscach w języku arabskim i angielskim.

–  Materiały informacyjne dotyczące uwarunkowań prawnych, inwestycji i wymiany gospodarczej z Arabią Saudyjską.

–  Opracowanie przed wyjazdem folderu w języku arabskim zawierającego prezentacje i ofertę uczestników misji.

–  Logistyka pobytu w Arabii Saudyjskiej    (transfer z lotniska i na lotnisko, przejazdy lokalne).

–  Jednocześnie organizator zapewnia rezerwacje  miejsc w hotelu w Rijadzie (koszt jednego noclegu około  100$).

Przy organizacji misji ściśle współpracujemy z  Ambasadorem Królestwa Arabii Saudyjskiej  z Panem Walledem Taher Radwanem, oraz Ambasadą Polską w Rijadzie.

 

Koszty zakwaterowania i innych posiłków w Rijadzie uczestnicy  pokrywają we własnym zakresie.

 

Prosimy o podjęcie decyzji i potwierdzenie  udziału w misji

oraz dokonanie wpłaty pierwszej raty  w wysokości  4 000,00 PLN  do  10.07.2012

termin spłaty drugiej raty w wysokości   3 500,00  PLN do 10 .08.2012

W sprawach dotyczących misji służymy wyjaśnieniami drogą mailową  lub telefoniczną.

 

Zapraszamy 

Regionalna Izba Gospodarcza – Łódź

 

Osoby do kontaktu:

Janusz Michaluk  lub  Lida Voskalo,

Tel: 42 632 72 92   email:sekretariatrig@gmail.com

 

PS: Organizator zastrzega sobie prawo zmian harmonogramu 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.