KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
MISJA GOSPODARCZA DO KRAJU ZWIĄZKOWEGO BADENIA WIRTEMBERGIA
2014-06-30

Zapraszamy łódzkich przedsiębiorców do udziału  w misji gospodarczej do Kraju Związkowego Badenia Wirtembergia w terminie: 3-6.11. 2014 roku. Preferowane branże: chemiczna, budowlana, farmaceutyczna, elektroniczna lub elektromaszynowa.

 

Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach projektu pn.: „Misje gospodarcze Województwa Łódzkiego do Kraju Związkowego Styrii oraz Badenii Wirtembergii”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa III: „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”, w zakresie działania III.2 „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

 

Cele wyjazdu:

 • umożliwienie łódzkim przedsiębiorcom nawiązanie kontaktów handlowych z badeńskimi podmiotami,
 • przybliżenie specyfiki funkcjonowania na niemieckim rynku,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń.
 • udział w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej GLOBAL CONNECT

Co oferujemy:

 • zorganizowanie spotkań B2B z niemieckimi kontrahentami
 • zorganizowanie wizyt studyjnych
 • prezentację własnej oferty handlowej podczas spotkań, seminariów
 • zorganizowanie transportu i zakwaterowania dla uczestników misji gospodarczej
 • wynajęcie tłumacza niemiecko-języcznego

 

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres e-mail: natalia.pietrasiak@lodzkie.pl, hanna.maciejewska@lodzkie.pl bądź faxem na nr: 042 663 36 02.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  al. Piłsudskiego 8; 90-051 Łódź; tel. 42 663 36 00;  fax 42 663 36 02   e-mail: promocja@lodzkie.pl

 

Koordynatorzy projektu:     

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia: 1.09.2014r.

 

O udziale przedsiębiorstwa w projekcie decyduje:

 • kolejność zgłoszeń
 • zakres działalności przedsiębiorstwa zgodny z tematyką misji gospodarczej;
 • doświadczenie przedsiębiorstwa w kontaktach z zagranicznymi podmiotami udokumentowane zawartymi umowami/porozumieniami; ect. 
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.