KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Misja gospodarcza do Mongolii 9-13 maja 2017 r.
2017-03-20

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Ambasador Polski dla Mongolii Pan Michał Łabenda zapraszają przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Ułan Bator, która odbędzie się w dniach 9-13 maja 2017 r.

 

Misja ma charakter wielobranżowy. Głównym celem jest zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Polską a Mongolią, zaistnienie w świadomości potencjalnych klientów/partnerów, nawiązanie cennych kontaktów handlowych, a także prezentacja potencjału gospodarczego Województwa Łódzkiego.

 

Mongolia to kraj stabilny politycznie o bardzo wysokiej dynamice wzrostu gospodarczo – ekonomicznego. Duże zapotrzebowanie zarówno na produkty szybko zbywalne jak i towary wysokiej jakości daje szerokie możliwości współpracy dla polskich producentów i dostawców.

 

Udział w misji doskonała szansa na pozyskanie nowych zleceń oraz bliższego poznania specyfiki rynku wschodniego.

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje kompleksową organizację misji, w tym:

 

– przelot na trasie Warszawa – Ułan Bator – Warszawa

– zakwaterowanie w hotelu w Ułan Bator w dniach 10 – 13 maja 2017r.

– organizację spotkania informacyjnego nt. ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Mongolii (Michał Łabenda – Ambasador RP dla Mongolii )

– organizację spotkań biznesowo-inwestycyjnych z instytucjami oraz firmami z Mongolii zainteresowanymi nawiązaniem współpracy

–  ubezpieczenie

– transport lokalny

– usługi tłumaczenia

– opiekę organizacyjną podczas trwania wyjazdu.

Zakładany koszt udziału w misji: ok 6 500,00 PLN PLN + 23%VAT (ostateczny koszt jest uzależniony od ilości uczestników)

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w misji prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: m_brzezinski@larr.lodz.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby  ŁARR S.A., najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

Wszelkich informacji dotyczących Państwa udziału w niniejszym wydarzeniu udzieli:

 

       Michał Brzeziński – Manager w Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego
tel: 606 431 711, email: m_brzezinski@larr.lodz.pl

 

Do pobrania:

Formularz_zgloszeniowy_Mongolia_2017

Pismo zapraszające dla przedsiębiorców

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.