KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Misja gospodarcza w Indiach
2012-02-29

Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Delhi zaprasza do udziału w MISJI GOSPODARCZEJ na targi POWER-GEN INDIA&CENTRAL ASIA, RENEWABLE ENERGY WORLD oraz HYDROVision India, New Delhi/Indie, w dniach 17-22 kwietnia 2012 r.

Program misji obejmuje:

 

– udział w targach; w ramach targów, dla wszystkich firm biorących udział w misji, WPHI planuje wynajęcie powierzchni wystawienniczej

 

– seminarium nt. rozwoju polskiego sektora energetycznego połączonego z prezentacją firm – uczestników misji.

 

– organizację spotkań B2B

 

– wizyty w miejscowych zakładach/fabrykach

 


Power Gen India & Central Asia to jedna z trzech imprez odbywających sie równolegle na terenach wystawowych Pragati Maidan imprez (obok Renewable Energy World oraz HydroVision India). Jest to kolejna inicjatywa w Indiach, z całej serii międzynarodowych przedsięwzięć poświęconych jednemu z najważniejszych problemów współczesnego świata – zapewnieniu zaopatrzenia ludności w możliwie czystą energię. Wśród wielu konkurencyjnych imprez, walczących o miano najważniejszego wydarzenia w branży energetycznej w Indiach, ta potrójna impreza należy do grona liczących się pretendentów do tego tytułu.

 

W ubiegłorocznych targach, które odwiedziło 7.200 przedstawicieli branży energetycznej, uczestniczyło ponad 300 firm. Wśród wystawców zagranicznych widoczne były stoiska Australii, Francji, Niemiec, W. Brytanii, Holandii, Norwegii, Włoch i USA. W imprezie uczestniczyły także Austria, Holandia, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Turcja, Cypr.

 

Targom towarzyszyła seria konferencji poświęconych różnorodnym aspektom produkcji, przesyłu i wykorzystania energii, zarówno uzyskiwanej ze Ĺşródeł tradycyjnych, jak też energii odnawialnej. W konferencjach w ciągu 3 dni wzięło udział ponad 1.500 przedstawicieli administracji indyjskiej ze szczebli decyzyjnych, państwowych i prywatnych firm energetycznych, organizacji pozarządowych, mediów. Tematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia, jak m.in.:W zakresie technologii – super-krytyczne i ultra super-krytyczne technologie, produkcja „czystej” energii na bazie węgla, modernizacja i podniesienie efektywności istniejących zakładów energetycznych, minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko. W zakresie strategii rozwoju energetyki w Indiach – problemy zapewnienia kadr, finansowania nowych projektów, udziału sektora prywatnego w produkcji energii. W zakresie hydroenergetyki – problemy finansowania nowych projektów, ryzyka transgraniczne, wpływ na środowisko naturalne.

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji planuje zorganizowanie stoiska informacyjnego na tej imprezie, dostępnego nieodpłatnie dla polskich firm, które będą zainteresowane wysłaniem na targi swoich obserwatorów, wyposażonych w literaturę firmową i materiały promocyjne.

Należy podkreślić, że we wszystkich punktach programu wizyty polskiej delegacji w Indiach będą uczestniczyli pracownicy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w New Delhi.

 

Kosztu udziału w misji to ok. 8500 netto – cena obejmuje bilet lotniczy, zakwaterowanie (5 dób), transport wewnętrzny, organizację indywidualnych spotkań, ew. seminarium, opiekę miejscowego pilota oraz pracowników Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej, obsługa związana z pozyskaniem dofinansowania do wyjazdu oraz uzyskaniem wizy indyjskiej.

 

Uprzejmie informujemy, że przy zgłoszeniu co najmniej 4 firm istnieje możliwość dofinansowania ww. kosztu udziału w misji w ramach branżowego projektu promocyjnego Ministerstwa Gospodarki (rozporządzenie RM z dnia 31 paĹşdziernika 2007 w sprawie udzielania pomocy de mini mis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na jednolitym rynku europejskim (Dz. U. Nr 211, poz. 1542 z póĹşn. zm.).

 

Maksymalna pomoc udzielona na udział w programie promocji o charakterze branżowym w ramach tego projektu nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych związanych z uczestnictwem w misji jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa.

 

Firmy zainteresowane udziałem w misji oraz uzyskaniem dofinansowania uprzejmie proszę o kontakt z koordynatorem wyjazdu – Polsko-Indyjską Izbą Gospodarczą – najpóĹşniej do dnia 7 marca 2012 r.

 

 

OSOBA DO KONTAKTU

Anna Kobierska

Dyrektor Izby

e-mail: anna.kobierska@piig-poland.org

Tel: (61) 8 65 38 23

fax: 61-624-21-14

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.