KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Misja gospodarcza na Ukrainę. 20-23 marca 2018 r. 85% dofinansowania kosztów udziału.
2018-01-11

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem wschodnim do udziału w misji gospodarczej na Ukrainę, która odbędzie się w dniach 20-23 marca 2018 r. Udział w wyjeździe jest w 85% dofinansowany. Organizatorem wyjazdu jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

 

W misji wziąć udział będą mogli wyłącznie przedsiębiorcy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – w tym maksymalnie 2 osoby reprezentujące 1 firmę. Priorytetowo traktowane będą przedsiębiorstwa działające w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (w tym nisz specjalizacyjnych):

 • nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo),
 • zaawansowane materiały budowlane,
 • branża medyczna, farmacja i kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa),
 • energetyka, w tym odnawialne źródła energii,
 • innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • informatyka i telekomunikacja.

W planie misji uwzględniono następujące wydarzenia:

 • spotkanie z administracją państwową i przedstawicielami ukraińskiego samorządu gospodarczego,
 • giełda kooperacyjna – spotkania B2B dla przedsiębiorców,
 • wizyty studyjne w najważniejszych przedsiębiorstwach oraz obiektach inwestycyjnych Ukrainy.

 

Koszty udziału przedsiębiorcy w misji: koszty uczestnictwa 1 firmy (maks. 2 przedstawicieli) w misji pokrywane są przez ŁIPH z budżetu projektu i obejmują 85% kosztów. Dodatkowo przedsiębiorca pokrywa koszt wyżywienia w trakcie trwania misji.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Kryteria wyboru uczestników

Regulamin – misja gospodarcza na Ukrainę

 

Więcej informacji:
Marta Walczak
Dyrektor Biura ŁIPH

42 208 93 23
m.walczak@izba.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.