KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Misje gospodarcze firm polskich na Ukrainę do Gruzji i do Azerbejdżanu

Izba Handlowa SILESIA organizuje wyjazd polskich przedsiębiorców z wszystkich branż na seminarium kontaktowe (spotkanie biznesowe) w Politechnice Kijowskiej. Seminarium pozwoli zapoznać się z aktualnymi ukraińskimi przepisami celnymi i podatkowymi oraz nawiązać łączność z przedstawicielami biznesu, zainteresowanymi współpracą handlową, bądź kooperacyjną, po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a UA. Można też będzie porozumieć się z branżowo bliskimi wydziałami i katedrami tej największej na Ukrainie technicznej uczelni, od 5 lat zajmującej pierwsze miejsce w rankingu 200 uczelni uniwersyteckich tego kraju.

 

Politechnika Kijowska wykształciła wielu sławnych polskich uczonych, wśród nich profesora Wojciecha Świętosławskiego, którego pomnik od roku stoi na terenie uczelni. W politechnice od 5 lat działa Centrum Ukraińsko-Polskie, a od roku także Ukraińsko-Polskie Centrum Doskonalenia Technologii Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, finansowane w części przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Politechnika Kijowska współpracuje z 8 polskimi uczelniami technicznymi, prowadząc wspólne badania, wymieniając grupy studentów i uczestnicząc w konferencjach naukowych. 
Szczegóły: http://www.scc.org.pl/CMS/UkrainaKPI/UkrainaKPI.html

Kijów 1
Rozpoczynamy również nabór na misję gospodarczą firm polskich do Gruzji i do Azerbejdżanu, która odbędzie się w dniach: 20-25 października 2014.  

Azerbejdżan to bogaty w ropę naftową kraj i chłonny rynek, który już teraz nazywany jest Kaspijskim Kuwejtem a Polska w Azerbejdżanie jest postrzegana jako solidny europejski partner biznesowy.

 

Gruzja z kolei to najbardziej proeuropejski kraj, który po stowarzyszeniu z UE przeżywa gospodarcze przyśpieszenie i jest jednym z najchłonniejszych rynków na towary i usługi. Polskie firmy mają tu dobrą opinię a partnerzy gruzińscy oczekują współpracy z Polakami.
Szczegóły: http://www.scc.org.pl/CMS/ForumBakuTbilisi/ForumBakuTbilisi.html

 

Każdej polskiej firmie, uczestniczącej w omawianych misjach gospodarczych zapewniamy odpowiednich partnerów biznesowych, których wytypujemy na podstawie wskazań zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Data zamknięcia zgłoszeń w przypadku obu imprez upływa w najbliższy piątek: 26 września 2014 roku.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.