KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Młodzi w Biznesie
2012-10-03

W styczniu 2013r. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpocznie nabór uczestników do projektu „Młodzi w biznesie”, w ramach którego można otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe do 20 tysięcy zł. na założenie własnej działalności gospodarczej. Projekt skierowany do osób poniżej 25 r.ż. z terenu województwa łódzkiego, które jednocześnie są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Szczegółowe pytania prosimy kierować na adres m_wieckowska@larr.lodz.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.