KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Na dobry początek
2009-12-14

Wojewódzki Urząd Pracy  opublikował listę instytucji, które w najbliższym czasie będą realizować projekty adresowane do osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji (nawet do 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekty zostały rekomendowane do realizacji w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rekrutacja do poszczególnych projektów rozpocznie się w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo z województwa łódzkiego, zamieszkującym tereny wiejskie i miasta poniżej 25 tys. mieszkańców proponuje udział w projekcie „Wirtualny biznes”. Podstawowe wsparcie finansowe (do 40 tys. zł) oraz wsparcie pomostowe (przez kilka miesięcy na opłacenie podstawowych wydatków związanych z prowadzeniem firmy – ubezpieczenie, czynsz itp.) przewidziane jest dla 40 uczestników projektu. Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2010 roku. Szczegóły – tel. 42 6643760, e-mail t_pietrak@larr.lodz.pl.

ŁARR SA ma również podobną propozycję dla kobiet powyżej 45 roku życia z powiatów: kutnowskiego, piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, zduńskowolskiego, pajęczańskiego oraz skierniewickiego. Projekt „Spełniona w biznesie” – poza kryterium wiekowym – kierowany jest w pierwszej kolejności do kobiet z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, zamierzających podjąć działalność gospodarczą w obszarach niezwiązanych z produkcją rolniczą. Rekrutacja od stycznia 2010 roku. Szczegóły – tel. 42 6643785, e-mail: m_wieckowska@larr.lodz.pl.

Wyłącznie do łodzian kierowana jest oferta Fundacji Inkubator – projekt „Moja forma – moja przyszłość”. Wsparcie finansowe i pomostowe może otrzymać 26 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Preferowane będą również kobiety powracające do pracy po wychowaniu dziecka, osoby do 25 roku życia oraz w wieku 45-64 lat, a także ci, którzy utracili zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie do sześciu miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Początek rekrutacji – marzec 2010. Szczegóły – tel. 42 6370178, e-mail: a.zaledzka-pisera@inkubator.org.pl.

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy powiatów: łaskiego, poddębickiego i wieruszowskiego będą mogli od marca zgłaszać się do udziału w trzech edycjach projektu „Droga do biznesu” realizowanego przez łódzką Fundację Inkubator. Preferencje przewidziano dla tej samej gru[y osób co w projekcie „Moja firma – moja przyszłośc”. Szczegóły – tel. 42 6363469, e-mail: owp@inkubator.org.pl.

„Od pomysłu do biznesu” mogą podążyć osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie. Agencja Rozwoju regionu Kutnowskiego SA 24 osobom zaproponuje szkolenia, a 20 dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe. Szczegóły – tel. 24 3557450, e-mail: i.domzal@kutno.net.pl.

Informacje na temat pozyskiwania i zasad gospodarowania funduszami na rozpoczęcie działalności gospodarczej można znaleźć na www.pokl.wup.lodz.pl.


Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.