KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Na swoim dzięki UE
2010-02-05

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego przeznaczy ponad 5,5 mln zł z z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na wsparcie firm w ramach dwóch nowych projektów – „Wirtualny biznes” i „Spełniona w biznesie”. Prezes ŁARR Błażej Moder ocenia, że dzięki temu powstanie 80 firm w naszym w regionie.

Oba projekty mają pomóc w zawodowej aktywizacji osób z miejscowości liczących poniżej 25 tys. mieszkańców oraz terenów wiejskich w Łódzkiem, które – jak wiadomo – zostały w największym stopniu dotknięte bezrobociem i innymi skutkami kryzysu gospodarczego.

W projekcie „Wirtualny biznes” mogą wziąć udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z całego województwa łódzkiego, planujące założenie e-firm, czyli działalności gospodarczej związanej z Internetem. Konkurs „Spełniona w biznesie” jest natomiast przeznaczony dla kobiet w wieku powyżej 45 lat, mieszkających w powiatach: bełchatowskim, kutnowskim, opoczyńskim, pajęczańskim, piotrkowskim, radomszczańskim, skierniewickim i zduńskowolskim. Priorytetowo traktowane będą kobiety bezrobotne i zarejestrowane w urzędach pracy, zagrożone utratą pracy (np. zatrudnione w firmach będących w likwidacji) lub znajdujące się w okresie wypowiedzenia, nie są to jednak warunki udziału w konkursie. Jedynym praktycznie formalnym wymogiem jest w tym przypadku  nieprowadzenie działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach przed zgłoszeniem uczestnictwa w projekcie.

Wsparcie w każdym z projektów otrzyma 40 osób. Kto konkretnie, zdecydują wyniki konkursów, w których będą brane pod uwagę przede wszystkim ciekawe pomysły na biznes. Zwycięzcy dostaną do 40 tys. zł jednorazowej dotacji na wydatki związane z założeniem firmy oraz tzw. wsparcie pomostowe – 1100 zł przez 612 miesięcy np. na opłacenie czynszu, składek ZUS czy rachunków za prąd i telefony. Skorzystają także z indywidualnego doradztwa ekspertów ŁARR  (w tym na etapie przygotowania biznesplanu) oraz ze szkoleń. Wykłady i warsztaty dotyczyć będą nie tylko praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, ale też zagadnień psychologicznych pomocnych w biznesie, m.in. komunikacji, autoprezentacji, asertywności i negocjacji.

Rekrutacja do obu konkursów potrwa od 27 stycznia do 10 lutego. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.larr.lodz.pl.

Warto przypomnieć, że dzięki trzem ubiegłorocznym konkursom („Bądź sobie szefem”, „Własna firma drogą do sukcesu” i „Wirtualna firma – realny sukces”) postały w Łodzi i województwie 63 firmy – m.in. Szkoła Tańca Urban Dance Zone UDZ oraz Szkoła Języków Obcych SORBONA, których właścicielki były obecne na konferencji prasowej (odbyła się zresztą w siedzibie UDZ) i opowiedziały o kolejnych etapach uczestnictwa w konkursie i powstawaniu nowych firm.  Konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – wzięło w nich udział ponad 1500 osób!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego jest instytucją ekspercką, wspierającą rozwój firm i samorządów w województwie łódzkim. Prowadzi m.in. regionalne fundusze pożyczkowy i poręczeń kredytowych oraz punkty konsultacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jako jedyna w Łódzkiem Regionalna Instytucja Finansująca zajmuje się naborem i oceną wniosków o dotacje z UE, przyznawane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizuje również własne projekty unijne, związane z udzielaniem dotacji na założenie biznesu, a także świadczy usługi doradcze dla samorządów i innych jednostek publicznych. Jednym z jej najnowszych projektów jest Gildia Aniołów Biznesu.

                                                                                                                         

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.