KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nabór do paneli ekspertów
2012-10-31

W związku z toczącymi się pracami w ramach przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 zapraszamy do zgłaszania się przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz innych podmiotów z województwa łódzkiego na ekspertów, którzy mogliby wziąć aktywny udział w organizowanych w ramach projektu warsztatach oraz panelach ekspertów.

Panele ekspertów będą prowadzone w wybranych obszarach tematycznych, w związku z tym prosimy w ramach zgłoszenia wskazać preferencje wyboru:

  1. Mapowanie technologii i priorytetyzacja technologii krytycznych.
  2. Systemu Monitoringu i Ewaluacji RSI.        
  3. Scenariusze rozwojowe do 2030.    
  4. Modelu transferu technologii w regionie Łódzkim.  
  5. Modelu finansowania innowacji wraz z rekomendacjami.  
  6. Analiza SWOT regionu pod kątem innowacyjności i kluczowych branż.  
  7. Cele strategiczne, główne kierunki rozwoju RSI do 2030.
  8. Wszystkie zakresy tematyczne dotyczące RSI. 

 

Propozycje przedstawicieli na ekspertów oraz ewentualne pytania proszę kierować do Katarzyny Herman, tel.: 042 664 37 95 lub w formie mailowej: k_herman@larr.lodz.pl.

 

Poniżej został zmieszczony dokument: Zasady pracy w ramach Paneli Ekspertów powołanych do oceny analiz oraz wyników uzyskanych w ramach przygotowania RSI dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, który określa zasady powoływania oraz tryb prac.

Do pobrania:

Zasady pracy Paneli Ekspertów

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.