KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nabór ofert na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
2015-06-18

Zarząd Województwa Łódzkiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Łódzkiego działając na podstawie art 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 1 Umowy Spółki Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.z siedzibą w Łodzi ogłasza II nabór ofert od kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Przedsiębiorczości al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź.

 

Szczegółowe informacje odnośnie naboru ofert dostępne na stronie: 
https://bip.lodzkie.pl/nabory-kierownikow-jednostek-podleglych/item/3665-nab%C3%B3r-ofert-na-stanowisko-wiceprezesa-zarz%C4%85du-sp%C3%B3%C5%82ki-%C5%82%C3%B3dzki-regionalny-park-naukowo-technologiczny-sp-z-o-o

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.