KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nabór projektów do Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017”
2017-05-19

W dniu 23 lutego 2017 r. Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej ogłosiła rozpoczęcie tegorocznej edycji Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”.

 

 

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

 

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

 

 

Zasady Konkursu pozostają bez zmian w stosunku do lat ubiegłych. W 2017 r. nagrody zostaną przyznane w tych samych sześciu kategoriach, a Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch etapach: krajowym i europejskim.

Informacja o kategoriach konkursowych (DOCX 85 KB)

 

 

W etapie europejskim jury przyznaje nagrodę oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Wybiera również najlepszy projekt ze wszystkich zgłoszonych przez uczestniczące w Konkursie kraje. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2017 roku.

 

 

W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Rozwoju Komisja oceniająca wybierze dwa najlepsze projekty z dwóch różnych kategorii, które zostaną zgłoszone do etapu europejskiego.

 

 

Zachęcając Państwa do udziału w tej inicjatywie zwracamy uwagę, że stanowi ona dobrą okazję do promocji regionu, w którym projekt jest realizowany, a także do nawiązania kontaktów na szczeblu krajowym i europejskim.

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017 r.

 

 

Wzór formularza zgłoszeniowego  (DOCX 111 KB)

 

 

Szczegółowe informacje o Konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem:  http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.