KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nabór wniosków do Działania 4.4 POIG
2009-09-28

Od dnia 28 września do 30 października Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzić będzie nabór wniosków do Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać na adres lub składać w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Wydziale Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). Szczegółowe informacje i dokumenty na stronie PARP www.parp.gov.pl.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.