KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nabór wniosków do Działania 8.2 POIG
2009-10-05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać na adres lub składać od 5 października do 23 października 2009 r. (nie dłużej niż 3 dni robocze po osiągnięciu 130% alokacji na konkurs) w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Wydziale Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). Szczegółowe informacje i dokumenty na stronie PARP www.parp.gov.pl.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.