KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nabór wniosków do działania POIG 8.2
2009-09-22

Uprzejmie informujemy, że w dn. 21 września 2009 PARP ogłosiła nabór wniosków do działania POIG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla głównej lokalizacji projektu w terminie od 5 października 2009 r. do 23 października 2009 r. Treść ogłoszenia oraz wszystkie dokumenty i ważne informacje dostępne są pod adresem:

http://poig.parp.gov.pl/index/index/747

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.