KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nabór wniosków w ramach Działania 8.4 POIG
2010-12-03

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE), jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła kolejną rundę aplikacyjną wniosków o dofinansowanie dla Działania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Działanie 8.4 ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej poprzez wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zamierzających dostarczyć tę usługę do miejsc, gdzie prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 8.4 w ramach II rundy aplikacyjnej będzie trwał do 30 grudnia 2010 r. do godz. 16:15.

Więcej informacji na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE)

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.