KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nabór wniosków w ramach działania 8.4 POIG – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
2013-03-11

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.4 PO IG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” dla wszystkich województw.

W ramach tego działania Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

 

Zapraszamy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe non-profit zainteresowane aplikowaniem w ramach niniejszego konkursu do skorzystania z usług ŁARR S.A. w celu uzyskania dodatkowych Informacji i prawidłowego przygotowania niezbędnej dokumentacji. Prosimy o kontakt pod nr tel. 42 664 37 94 lub 42 664 37 85

 

Szczegółowe informacje na stronie

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=208&params[id]=1053

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.