KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nagroda Banku Gospodarstwa Krajowego dla ŁARR
2012-09-26

21 września br. w Hotelu Victoria w Warszawie w godzinach wieczornych odbyła się  gala nagród Banku Gospodarstwa Krajowego „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”.  Kapituła konkursowa po raz pierwszy wyróżniła pośredników finansowych, którzy najefektywniej realizowali projekt JEREMIE w Polsce.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego otrzymała nagrodę za wkład w rozwój regionalnej przedsiębiorczości i efektywne wsparcie sektora MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE

Statuetki otrzymali także: Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, FM Bank oraz Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. 

Nagrodę specjalną Banku Gospodarstwa Krajowego za promowanie w Polsce zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej otrzymała Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego za pionierskie podejście we wdrażaniu pozadotacyjnych form wsparcia dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE.

Gościem specjalnym gali była Hanna Jahns – Członek Gabinetu Komisarza ds. Rozwoju Regionalnego Komisji Europejskiej, która przedstawiła podczas uroczystości kierunki zmian oraz założenia  instrumentów finansowych po roku 2013.

Gali towarzyszył panel dyskusyjny z udziałem marszałków województw, pośredników finansowych, przedstawicieli BGK oraz zaproszonych gości. Tematem polemiki był „Rozwój przedsiębiorczości a przeszłość instrumentów zwrotnych  w Polsce w kolejnej perspektywie finansowej UE”.

Podczas  uroczystego wieczoru obecni byli: Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńskowska, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk, Marszałek Woj. Lubuskiego Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Członek Zarządu Woj. Pomorskiego Ryszard Świlski, Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Woj. Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów oraz licznie zgormadzeni goście.

Galę prowadziła Dorota Warakomska.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.