KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2015
2015-05-26

Zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursie „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego ” organizowanym po raz szósty przez Wojewodę Łódzkiego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2015 r.
 
Nagroda zostanie przyznana w pięciu kategoriach: Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu, Mikro i Małe Przedsiębiorstwo, Rodzinne Gospodarstwo Rolne, Innowacyjność, Zielona Gospodarka. Ponadto wojewoda oraz marszałek mogą przyznać nagrodę specjalną za całokształt działalności lub osiągnięcia specjalne.
 
Podmioty gospodarcze mogą same zgłaszać się do przyznania nagrody lub przez jednostki samorządu terytorialnego lub gospodarczego, ośrodki doradztwa rolniczego, uczelnie wyższe, stowarzyszenia oraz redakcje prasy, radia i telewizji. W danym roku można ubiegać się o Nagrodę tylko w jednej kategorii.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.