KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ruszył PIERWSZY konkurs dla przedsiębiorców w programie „Inteligentny rozwój” z pulą 1,6 mld zł ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2015-04-07

Ruszył PIERWSZY konkurs dla przedsiębiorców w programie „Inteligentny rozwój” z pulą 1,6 mld zł ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Jeżeli nie wiesz jak sięgnąć po unijne pieniądze zapraszamy do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Zapewniamy profesjonalna obsługę, doradztwo w zakresie przygotowania aplikacji do projektów. Świadczymy
również kompleksową usługę w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji projektowej.

 

W dniu 2 kwietnia 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

 

Od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie na badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. W efekcie powstaną gotowe do skomercjalizowania, nowe lub istotnie ulepszone usługi, produkty i technologie.  

Budżet konkursu  ogłoszonego 2 kwietnia 2015 r. wynosi 1,6 mld zł. Organizuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
< http://www.ncbir.pl/> .

Fundusze na konkurs pochodzą z I osi priorytetowej Programu Inteligentny Rozwój poświęconej wsparciu prac badawczo-rozwojowych
prowadzonych przez przedsiębiorstwa. Całkowita wartość środków w tej osi to 3,85 mld euro.

 

Z ogłoszeniem o konkursie dla przedsiębiorców w PO IR oraz harmonogramami naborów wniosków w poszczególnych programach można zapoznać się na stronach:

 

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,3248,ponad-poltora-miliarda-zlotych-na-innowacje-w-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach.html

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,3247,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-1-1-projekty-br-przedsiebiostw-poddzialania-1-1-1-badania-przemyslowe-i-.html

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.