KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Przetarg na utrzymanie czystości obiektów Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

22 - 01 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach należących do ŁARR S.A.     Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zal_nr1 - formularz ofertowy zal_nr2 - Wzór umowy zal_nr3 -opis przedmiotu zamówienia zal_nr4- grupa kapitałowa zal_nr5- wykluczenie zal_nr6- warunki udziału zal_nr7 - wykaz usług  
czytaj więcej

Przetarg na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.

18 - 01 - 2018
  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34". Numer postępowania 1/DA/2018.     Do pobrania:   Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zal_nr1 - formularz ofertowy- ochrona zal_nr2 - wzór umowy zal_nr3 - Opis przedmiotu zamówienia zal_nr4- grupa kapitałowa - ochrona zal_nr5- wykluczeniezal_nr7 - wykaz usług zal_nr6- warunki udziału zal_nr7 - wykaz usług       18.01.2018 r.   Modyfikacja SIWZ zal_nr5- wykluczenie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia      19.01.2018 r.    odpowiedzi na pytania
czytaj więcej

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”.

17 - 01 - 2018
Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do trzeciej edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji. Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU   W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:  tel.: 42 208 92 42 e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl  
czytaj więcej

Nabór na stażystów w Zduńskowolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

12 - 01 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z najbardziej doświadczonych instytucji otoczenia biznesu w województwie łódzkim zajmuącą się wspieraniem rozwoju regionalnego. Obecnie zapraszamy osoby, które nie ukończyły 30 roku życia do odbycia płatnych staży w Zduńskowolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości na stanowiskach:   ASYSTENT DS. MARKETINGU I KOMUNIKACJI - obsługa kanałów komunikacji elektronicznej (facebook, twiter, strona www), - tworzenie i obsługa akcji reklamowych w kanale tradycyjnym, - promocja oferty ŁARR S.A. i ZIP, - tworzenie dokumentów i bieżąca obsługa ZIP.   ASYSTENT DS. ANIMACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - działania związane z przygotowywaniem i obsługą eventów i wydarzeń w ZIP, - promocja oferty ŁARR S.A. i ZIP, - promocja narzędzi wspierających firmy (pożyczki, fundusze UE, targi,                 
czytaj więcej

Granty do 35 000 zł na innowacje społeczne, Stowarzyszenie Nowych Technologii.

12 - 01 - 2018
Szanowni Państwo,   Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii realizuje obecnie projekt "Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych". Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski, którymi mogą być zarówno organizacje i instytucje, jak też osoby fizyczne.    W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu na innowacyjne rozwiązania w wysokości ok. 35 000 zł. Zachęcamy również  chętnych do składania wniosków na niższe granty na innowacje w wysokości  od 10 000 do 15 000 zł.    Nabór Grantobiorców do projektu będzie odbywał się w trzech edycjach, a sam projekt trwa do lipca 2019
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.