KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania finansowego wsparcie pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Kobieta w Biznesie”.

11 - 01 - 2018
  WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIAPOMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU "Kobieta w biznesie"Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z edycji II (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 1sierpnia 2017r. ) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu "Kobieta w biznesie". Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminiei trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego. Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   wstępna lista osób zakwalifikowanych wstępna lista osób niezakwalifikowanych          
czytaj więcej

Misja gospodarcza na Ukrainę. 20-23 marca 2018 r. 85% dofinansowania kosztów udziału.

11 - 01 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem wschodnim do udziału w misji gospodarczej na Ukrainę, która odbędzie się w dniach 20-23 marca 2018 r. Udział w wyjeździe jest w 85% dofinansowany. Organizatorem wyjazdu jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.   W misji wziąć udział będą mogli wyłącznie przedsiębiorcy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - w tym maksymalnie 2 osoby reprezentujące 1 firmę. Priorytetowo traktowane będą przedsiębiorstwa działające w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (w tym nisz specjalizacyjnych): nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo), zaawansowane materiały budowlane, branża medyczna, farmacja i kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa), energetyka, w tym odnawialne źródła energii, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo
czytaj więcej

Akademia Samorządowca 25 – 26 stycznia 2018 r. Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO (ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice).

10 - 01 - 2018
W imieniu Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szóstym spotkaniu z cyklu Akademia Samorządowca, którego celem jest wymiana myśli i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych z obszaru województwa łódzkiego. Akademia odbędzie się w dniach 25 - 26 stycznia br. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO (ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice).   Uczestnikami szkolenia będą osoby reprezentujące samorządy województwa łódzkiego odpowiedzialne za rozwój strategiczny naszego województwa. Ważnym zadaniem Akademii jest inicjowanie dyskusji na temat szerokich możliwości wsparcia procesów rozwojowych oraz próba przeciwdziałania problemom pojawiającym się podczas wdrażania nowych przepisów prawnych. Kluczowym elementem szkolenia będzie część networkingowa wydarzenia
czytaj więcej

Akademia Przedsiębiorcy: „Jak przygotować dokumentację podatkową cen transferowych za 2017”. 26 stycznia 2017 r. Siedziba ŁARR S.A.

08 - 01 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa serdecznie zapraszają  do udziału w spotkaniu z cyklu Akademia Przedsiębiorcy:  „Jak przygotować dokumentację podatkową cen transferowych za 2017”, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. od godz. 9.00 w siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi.   Do udziału w spotkaniu zapraszamy głównych księgowych, dyrektorów finansowych,  i właścicieli firm. Wydarzenie będzie miało formę warsztatów, podczas których omówione zostaną zagadnienia obejmujące m.in.:   Przyczyny i zakres zmian (struktura dokumentacji podstawowej, grupowej) -wprowadzenie Dodatkowe wymogi dokumentacyjne i sprawozdawcze: raport TP, CbC.   III. Etapy i elementy dokumentacji podstawowej: Identyfikacja podmiotów powiązanych Identyfikacja transakcji: przedmiot, limity kwotowe, grupowanie Rola i
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dot. Konkursu na projekty B+R dla przedsiębiorstw. 11 stycznia 2018 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9.

05 - 01 - 2018
Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych funduszami na badania przemysłowe  i eksperymentalne prace rozwojowe do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu dotacyjnego projekty B+R dla przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: http://www.cop.lodzkie.pl/szkolenia-i-konferencje/881-pierwsze-spotkanie-informacyjne-w-2018-roku
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.