KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Przetarg w ramach projektu Gildia Anio艂贸w Biznesu

05 - 06 - 2012
艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og艂asza przetarg na wykonanie us艂ugi projektowania (wraz z przygotowaniem) i druku raportów, oraz materia艂ów promocyjnych w ramach projektu Gildia Anio艂ów Biznesu. SIWZ wraz z za艂膮cznikami do pobrania..
czytaj wi臋cej

Przetarg na wykonanie us艂ugi projektowania (wraz z przygotowaniem) i druku raport贸w, oraz materia艂贸w promocyjnych w ramach projektu Gildia Anio艂贸w Biznesu.

05 - 06 - 2012
艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og艂asza przetarg na wykonanie us艂ugi projektowania (wraz z przygotowaniem) i druku raportów, oraz materia艂ów promocyjnych w ramach projektu Gildia Anio艂ów Biznesu. SIWZ wraz z za艂膮cznikami do pobrania..
czytaj wi臋cej

Laureaci konkursu „Odyseja Umys艂u”

05 - 06 - 2012
„Odyseja Umys艂u" to mi臋dzynarodowy konkurs kreatywnego my艣lenia. W tegorocznej edycji bra艂o udzia艂 kilkadziesi膮t tysi臋cy uczniów i studentów z ca艂ego 艣wiata. W finale, który odby艂 si臋 na Uniwersytecie Stanowym w Iowa, bezkonkurencyjna okaza艂a si臋 reprezentacja Szko艂y Podstawowej z ul. Czerwonej w 艁odzi. Dziewczyny z ZS STO w swojej kategorii wiekowej pokona艂y kilkadziesi膮t dru偶yn z ca艂ego 艣wiata. Zwyci臋ski projekt to przedstawienie o grupie uczniów pomagaj膮cej innym, która przekszta艂ca sytuacje negatywne w pozytywne. O tym, jak doszli do sukcesu, opowiadali na spotkaniu w dniu 04.06.2012 w Urz臋dzie Marsza艂kowskim. W przywitaniu uczestniczy艂 marsza艂ek Witold St臋pie艅, prezes 艁ódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Przemys艂aw Andrzejak, Artur Partyka, wielokrotny
czytaj wi臋cej

Spotkanie informacyjne nt. zasad ubiegania si臋 o dofinansowanie w ramach Dzia艂ania 8.2 POIG

04 - 06 - 2012
  Regionalna Instytucja Finansuj膮ca 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci zapraszaj膮 na spotkanie informacyjne po艣wi臋cone zasadom ubiegania si臋 o dofinansowanie w ramach     Dzia艂ania 8.2 Wspieranie wdra偶ania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka     Termin: 11  czerwca 2012 r. Godz: 10:00 – 14:30   Miejsce: 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 艁ód藕       Tematyk膮 spotkania b臋d膮 nast臋puj膮ce zagadnienia:   - jakie projekty mog膮 zosta膰 dofinansowane w ramach dzia艂ania 8.2 POIG, - jakie podmioty uprawnione s膮 do ubiegania si臋 o dofinansowanie, - zasady i wysoko艣膰 dofinansowania, - na co mo偶na uzyska膰 dofinansowanie i w jakiej wysoko艣ci, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawid艂owej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny
czytaj wi臋cej

Polscy Czempioni z 艁贸dzkiego

01 - 06 - 2012
W Urz臋dzie Marsza艂kowskim w 艁odzi zainaugurowany zosta艂 projekt „Polski Czempion”, realizowany w wybranych regionach przez firm臋 PwC we wspó艂pracy z Polsk膮 Agencj膮 Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz w艂adzami poszczególnych regionów. Konferencj臋 otworzy艂a wicemarsza艂ek województwa 艂ódzkiego Dorota Ryl. Jak podkre艣li艂a wicemarsza艂ek Ryl, celem przedsi臋wzi臋cia jest dalekowzroczna promocja polskich przedsi臋biorstw z województwa 艂ódzkiego i wsparcie ich w ekspansji na 艣wiatowe rynki. Zak艂ada si臋 wypromowanie w ci膮gu dekady kilku polskich firm, które maj膮 szans臋 osi膮gn膮膰 zasi臋g globalny, pozostaj膮c zwi膮zanymi z regionem 艂ódzkim. Spotkaniu wspó艂przewodniczyli partnerzy z PwC - Ryszard Petru oraz Piotr Wyszogrodzki. Wzi臋li w nim udzia艂 równie偶 przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 艁ódzkiej
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.