KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Promocja 艂贸dzkiego w Kazachstanie w dniach 19- 25 maja 2012

01 - 06 - 2012
Inicjatorem oraz organizatorem misji gospodarczej do Kazachstanu w dniach 19-25 maja 2012r. by艂a 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zgodnie z za艂o偶eniami podczas misji realizowane by艂y równolegle trzy agendy pobytu w Kazachstanie, adresowane do przedsi臋biorców, w艂adz samorz膮dowych oraz uczelni wy偶szych. W misji gospodarczej uczestniczy艂o 艂膮cznie 17 osób. Stawiane cele: - rozwój kontaktów MSP dla intensyfikacji wzajemnej wymiany handlowej i inwestycji, - rozwój wymiany studentów i naukowców dla internacjonalizacji 艂ódzkich uczelni wy偶szych, - nawi膮zanie partnerstwa regionów   Podczas pobytu w Kazachstanie odby艂y si臋 nast臋puj膮ce spotkania:   Spotkania polityczne: Miasto A艂maty – spotkanie z Konsulem Generalnym RP, Ambasadorem Tytularnym Wies艂awem Osuchowskim Miasto Astana – stolica Kazachstanu – spotkanie z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pe艂nomocnym RP
czytaj wi臋cej

Mi臋dzynarodowe Targi Wynalazczo艣ci INST TAIPEI 2012

31 - 05 - 2012
Uprzejmie informujemy, 偶e firma EUROBUSINESS-HALLE  zaprasza  do udzia艂u w Mi臋dzynarodowych Targach Wynalazczo艣ci INST TAIPEI 2012, które odb臋d膮 si臋  w dniach 20-23.09.2012 w Tajwanie. Oferta W przypadku pyta艅 prosimy kontaktowa膰 si臋: EUROBUSINESS-HALLER, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice, e-mail: e.wolczyk@haller.pl; euro@haller.pl, tel.: 32 355 38 01, GSM: 602 647 007
czytaj wi臋cej

Go艣cili艣my przedstawicieli chi艅skiej prowincji Guangdong

31 - 05 - 2012
W dniach 18-21 maja br na zaproszenie 艁ódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A oraz Agencji Rozwoju Przemys艂u, w Polsce go艣cili przedstawiciele Chi艅skiej prowincji Guangdong,  jednego z najbardziej dynamicznych i otwartych na 艣wiat regionów gospodarczych Chin. G艂ównym celem wizyty delegacji chi艅skiej by艂o nawi膮zanie d艂ugofalowej wspó艂pracy, oraz zaproszenie firm z sektora M艢P regionu 艂ódzkiego do uczestnictwa w 9. Chi艅skich Mi臋dzynarodowych Targach  Ma艂ych i 艢rednich Przedsi臋biorstw (CISMEF), które odb臋d膮 si臋 w Kantonie w dn. 22-25 wrze艣nia 2012r. Szczegó艂owa prezentacja oferty targowej odby艂a si臋 w trakcie Seminarium Promocyjnego „Polska- Chiny: perspektywy wymiany gospodarczej. Transfer towarów i us艂ug”, zorganizowanego w dn. 18 maja, w Instytucie Europejskim w 艁odzi. Mi臋dzynarodowe
czytaj wi臋cej

Miedzynarodowe Sympozjum Biznesowe2

31 - 05 - 2012
W dniu 17 maja 2012 w auli Instytutu Europejskiego w 艁odzi przy ul. Piotrkowskiej 262 odby艂o si臋 Mi臋dzynarodowe Sympozjum Biznesowe.  Sympozjum mia艂o na celu umo偶liwienie wymiany do艣wiadcze艅 oraz prezentacj臋 ‘dobrych praktyk’ z zakresu mi臋dzynarodowej wspó艂pracy na rzecz rozwoju regionalnych przedsi臋biorczo艣ci. Oprócz prezentacji zagadnie艅 dotycz膮cych mechanizmów i narz臋dzi dla rozwijania mi臋dzynarodowej wspó艂pracy, poruszone równie偶 zosta艂y aspekty zwi膮zane z wdra偶aniem ró偶nych rozwi膮za艅 o zasi臋gu regionalnym,  efektywnie wp艂ywaj膮cych na rozwój 艂ódzkiej przedsi臋biorczo艣ci. W Sympozjum udzia艂 wzi臋li m.in. przedstawiciele w艂adz województwa 艂ódzkiego Marsza艂ek Województwa 艁ódzkiego Pan Witold St臋pie艅, Wiceprezydent 艁odzi Pan Marek Cie艣lak,  Ambasador Chile Pan Jose Manuel Silva Vidaurre i Ambasador Indii Pani Monika Kapil
czytaj wi臋cej

Lista wniosk贸w zatwierdzonych do dofinansowania – dzia艂anie 6.1 PO IG

28 - 05 - 2012
Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci prezentuje list臋 nr 8 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Etapu II dzia艂ania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.   Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowani: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1267
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.