KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Międzynarodowe Sympozjum Biznesowe

11 - 05 - 2012
W dniu 17 maja 2012 w auli Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262 odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Biznesowe.  Sympozjum miało na celu umożliwienie wymiany doświadczeń oraz prezentację ‘dobrych praktyk’ z zakresu międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju regionalnych przedsiębiorczości. Oprócz prezentacji zagadnień dotyczących mechanizmów i narzędzi dla rozwijania międzynarodowej współpracy, poruszone również zostały aspekty związane z wdrażaniem różnych rozwiązań o zasięgu regionalnym,  efektywnie wpływających na rozwój łódzkiej przedsiębiorczości. W Sympozjum udział wzięli m.in. przedstawiciele władz województwa łódzkiego Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień, Wiceprezydent Łodzi Pan Marek Cieślak,  Ambasador Chile Pan Jose Manuel Silva Vidaurre i Ambasador Indii Pani Monika Kapil
czytaj więcej

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w mieście Łodzi

11 - 05 - 2012
W dniu 7 maja w Hotelu Andel’s z inicjatywy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbył się Ogólnopolski Zjazd Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego. Impulsem do zorganizowania spotkania była próba określenia roli agencji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 25 Agencji/Fundacji z całej Polski. Zjazd odbył się pod patronatem Marszałków Województw: Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczyli  również przedstawicieli: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Deloitte Business Consulting oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości..
czytaj więcej

STRYKÓW- spotkanie z przedsiębiorcami 14 maja 2012r. godz.11.00, w siedzibie URZĘDU MIASTA

10 - 05 - 2012
Urząd Miejski w Strykowie wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A zapraszają na bezpłatne SPOTKANIE INFORMACYJNE w związku z uroczystym otwarciem PUNKTU KONSULTACYJNEGO
czytaj więcej

Większa kwota pożyczek

09 - 05 - 2012
Informujemy, że począwszy od dnia 9 maja 2012 r. będzie istniała możliwość składania wniosków pożyczkowych do kwoty 1.000.000 zł
czytaj więcej

Konferencja „Energia a Gospodarka Odpadami” Łódź, 15 maja 2012 roku

07 - 05 - 2012
Mamy zaszczyt skierować do Państwa zaproszenie do uczestniczenia w konferencji „Energia a Gospodarka Odpadami”. Wydarzenie to ma na celu pobudzenie świadomości przedstawicieli przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przetwarzania strumienia odpadów komunalnych w związku z wejściem w życie ustawy tzw. „śmieciowej” w dniu 01.01.2012 roku.   Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek rozwiązywania problemów związanych z utylizacją odpadów komunalnych. Okres karencji dotyczący wejścia w życie wszystkich restrykcji związanych z nową ustawą wynosi 1,5 roku, czyli do czerwca 2013 roku. W tym okresie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są przygotować i wdrożyć systemy gospodarki odpadami na terenach swoich gmin. Celem konferencji jest
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.