KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/N/2017 na świadczenie usług telefonii komórkowej

23 - 08 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów z akcesoriami i modemów na rzecz ŁARR S.A.  Do pobrania: 1. Zapytanie ofertowe 11.ZO.N.2017 2. załącznik nr 1 do zapytania 3. załącznik nr 2 do zapytania   2017-08-29: odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 11.ZO.N.2017
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”

14 - 06 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym jako zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.   Do pobrania:   Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 Formularz ofertowy – załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/03/2017

06 - 04 - 2017
Zamawiający:  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  z siedzibą w Łodzi  (kod pocztowy 90-135)przy ul. Narutowicza 34   zaprasza        do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego, które wykorzystane zostaną w ramach projektu „Profesjonalizacja usług biznesowych ŁARR S.A.” współfinansowanego w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych.   Do pobrania: Zapytanie ofertowe_sprzęt komuterowy załączniki   2017-04-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia

27 - 01 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34"   Nr postępowania 2/DA/2017.   Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zal_nr1- opis przedmiotu zamówienia zal_nr2 - warunki udziału zal_nr3 - wykluczenie zal_nr4 - formularz ofertowy zal_nr5 - wykaz usług zal_nr6 - Istotne postanowienia umowy zal_nr7 - grupa kapitałowa   2017-02-01: odpowiedzi na pytania   2017-02-02: odpowiedzi na pytania (2)   2017-02-06: Informacja z publicznej sesji otwarcia ofert   2017-02-07: Skorygowana wersja informacji z publicznej sesji otwarcia ofert   2017-02-21: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na Kompleksowe świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach należących do ŁARR S.A.

20 - 01 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na Kompleksowe świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach należących do ŁARR S.A. Nr postępowania 1/DA/2017.     Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zal_nr1- opis przedmiotu zamówienia zal_nr2 - warunki udziału zal_nr3 - wykluczenie zal_nr4 - formularz ofertowy zal_nr5 - wykaz usług zal_nr6 - Istotne postanowienia umowy zal_nr7 - grupa kapitałowa   2017-01-24: Modyfikacja SIWZ   2017-01-25: odpowiedzi na pytania Modyfikacja SIWZ (2) zal_nr1- opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji zal_nr6 - Istotne postanowienia umowy po modyfikacji   2017-01-30: Informacja z publicznej sesji otwarcia ofert   2017-02-14: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   2017-02-28: wybór najkorzystniejszej oferty (2)  
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.