KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe nr. 2/ZO/KWB/2016

22 - 09 - 2016
W zawiązku z realizacją projektu „Kobieta w biznesie” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zakresu usług cateringowych. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 30.09.2016 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym.   Zapytanie ofertowe catering Załącznik 1_formularz_oferty_catering Załącznik 2_oświadczenie_catering Załącznik 3_wykaz_usług_catering   Do pobrania: Wyjaśnienia z dnia 27 września 2016 r.  do zapytania na w/w usługę cateringową Wyjasnienia z dnia 29.09.2016 do zapytania ofertowego   2016-10-04: Wyniki zapytania ofertowego 2-zo-kwb-2016      
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/KWB/2016

22 - 09 - 2016
W związku z realizacją projektu „Kobieta w biznesie” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zakresu prowadzenia szkoleń oraz zajęć warsztatowych . Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 30.09.2016 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym.   Zapytanie ofertowe po zmianach z dnia 27.09.2016r. Załącznik 1 Formularz ofertowy_trenerzy Załącznik 2 Wykaz kwalifikacji_trenerzy Załącznik 3 Oświadczenie Do wiadomości: Komunikat z dnia 27.09.2016 o zmianie treści zapytania ofertowego   2016-10-04: Wyniki zapytania ofertowego 1-ZO-KWB-2016
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr DA/GU-8/2015

11 - 12 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym jako zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.   do pobrania: Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia-Załacznik nr 1 Formularz ofertowy - załącznik nr 2  Załącznik3-Formularz-asortymentowo-cenowy oswiadczenie - załacznik nr 4 Wykaz usług
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 1/IZD/2015

28 - 08 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania przetargowego „Dostawa siedzisk i mebli biurowych wraz z montażem”– 1/IZD/2015        
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/ZIP/RPO WŁ/2015

28 - 08 - 2015
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „ zakup sprzętu multimedialnego do sali konferencyjnej” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach : Oś  Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę.    
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.