KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Ogłoszenie o wynikach postępowania ofertowego nr 11/ZO/N/2015

17 - 07 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, podaje do wiadomości Informację i wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na świadczenia usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z  dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów na rzecz ŁARR S.A. zgodnie z zapytaniem ofertowym 11/ZO/N/2015  
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego nr 1/P/ZDW/2015

14 - 07 - 2015
przetarg
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej; postępowania przetargowego „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku  Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości – Ośrodka Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule „zaprojektuj i wybuduj”” – 1/P/ZDW/2015.  
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/N/2015

26 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/N/2015  na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z  dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów na rzecz ŁARR S.A. załączniki:   Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1       -           formularz ofertowy Załącznik nr 2       -           formularz cenowy zakupu aparatów telefonicznych i modemów
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony 1/P/ZDW/2015

19 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony 1/P/ZDW/2015 na roboty budowlane pn. "Modernizacja istniejącego budynku z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości - Ośrodka Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule - zaprojektuj i wybuduj"   Dokumenty do pobrania:   - ogłoszenie o zamówieniu, - siwz, - załącznik nr 2 do siwz - PFU, - załącznik nr 2.1 do siwz - aneks do PFU, - załącznik nr 2.2 do siwz - przedmiar, - załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy, - załącznik nr 7 do siwz - decyzja o warunkach zabudowy, - załącznik nr 5 do umowy      
czytaj więcej

Przetarg na modernizację budynku w Zduńskiej Woli 1/ZDW/2015

03 - 06 - 2015
przetarg
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony 1/ZDW/2015 na roboty budowlane pn. "Modernizacja istniejącego budynku z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości - Ośrodka Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule - zaprojektuj i wybuduj"   Dokumenty do pobrania:   - ogłoszenie o zamówieniu, - SIWZ - załącznik nr 2 do siwz - PFU, - załącznik nr 2.1 do siwz - aneks do PFU - załącznik nr 2.2 do siwz - przedmiar - załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy - załącznik nr 5 do umowy - załącznik nr 7 do siwz - decyzja o warunkach zabudowy   2015-06-19:    - unieważnienie przetargu
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.