KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zakończenie projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

19 - 12 - 2013
18 grudnia 2013 r. w hotelu Ambasador Centrum w Łodzi, odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, którego realizatorem była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Realizacja projektu trwała od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie woj. łódzkiego, a w jego ramach przeprowadzone zostały szkolenia skierowane do kobiet zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich, chcących z własnej
czytaj więcej

Konferencja na zakończenie projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

10 - 12 - 2013
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej podsumowaniu projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Realizowany był od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie woj. łódzkiego. W ramach Projektu prowadzone były szkolenia skierowane do kobiet zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich, chcących z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, podwyższyć swoje kwalifikacje. Realizatorem Projektu była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
czytaj więcej

Zakończenie rekrutacji do projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

09 - 10 - 2013
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer” została zakończona. Obecnie trwają szkolenia dla ostatnich edycji XIII, XIV i XV. Bardzo cieszy nas ogromne zainteresowanie realizowanym przez ŁARR S.A projektem. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu o podobnej tematyce..
czytaj więcej

Rekrutacja oraz listy zakwalifikowanych osób do edycji XIII-XV projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

01 - 08 - 2013
Uprzejmie informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych do Edycji XIII-XV, które rozpoczynają szkolenia w sierpniu/wrześniu 2013r. została ustalona, a uczestniczki poinformowane mailowo i telefonicznie. Jesteśmy w trakcie podpisywania stosownych umów szkoleniowych. W przypadku rezygnacji którejś z uczestniczek przed rozpoczęciem szkoleń, udział w projekcie zostanie zaproponowany osobom z listy rezerwowej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w szkoleniach – zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby, które złożą formularz zgłoszeniowy zostaną wpisane na listę rezerwową. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik testu kwalifikującego do Ścieżki Rozwój albo Doskonalenie. 
czytaj więcej

Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

31 - 07 - 2013
Uprzejmie informujemy o zmianie do Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Obowiązujący Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania na stronie projektu: www.larr.lodz.pl/pl/kobieta-skuteczny-lider-i-menedzer..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.